Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat ,,Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura na k.č. broj 24, 26 i 30 k.o. Janja Gora na području Općine Plaški''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, operacija 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura na k.č. broj 24, 26 i 30 k.o. Janja Gora na području Općine Plaški''

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost