RJEŠENJE -Zahvat "Uklanjanje invazivnih vrsta poljoprivrednog zemljišta na kč.br. 1360, 1384, 1385 i 1386 k.o. Carevo polje"

RJEŠENJE -Zahvat "Uklanjanje invazivnih vrsta poljoprivrednog zemljišta na kč.br. 1360, 1384, 1385 i 1386 k.o. Carevo polje"