Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE Zahvat:"TS Škotovica sa SN priključkom na kč.br. 423/1, 425/1, 2705 i 1497 k.o. Ozalj"

RJEŠENJE Zahvat:"TS Škotovica sa SN priključkom na kč.br. 423/1, 425/1, 2705 i 1497 k.o. Ozalj"

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost