RJEŠENJE - Zahvat ,,Stambena zgrada na k.č. broj 171/3 k.o. Ladešići, 47 271 Netretić''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Stambena zgrada na k.č. broj 171/3 k.o. Ladešići, 47 271 Netretić''