RJEŠENJE - Zahvat „Snimanje magnetotelurskih podataka u istražnom prostoru geotermalne vode KARLOVAC I“