Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat „Revitalizacija i proširenje mlinskih staza rijeke Dobre u Ogulinu“ na k.č. br. 7294/1, 7335, 2058, 2050/1, 2403/1, 2403/2, 2420/1, 2421/1 i dio 2423 k.o. Ogulin

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost