RJEŠENJE - Zahvat ,,Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u šetnicu, na više k.č. u k.o. Josipdol''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice u šetnicu, na više k.č. u k.o. Josipdol''