RJEŠENJE - Zahvat „Razminiranja na području Općine Plaški, Općine Josipdol, Općine Rakovica i Općine Saborsko u Karlovačkoj županiji“