RJEŠENJE - Zahvat ,,Promjena uporabe poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu na k.č. broj 4993 (ID ARKOD 3767892) k.o. Donje Mekušje''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Promjena uporabe poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu na k.č. broj 4993 (ID ARKOD 3767892) k.o. Donje Mekušje''