RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta u području Natura 2000“, na k.č. broj 142 k.o. Tounj i k.č. broj 2889 k.o. Gornje Dubrave

RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta u području Natura 2000“, na k.č. broj 142 k.o. Tounj i k.č. broj 2889 k.o. Gornje Dubrave