Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta“ na parcelama ARKOD ID 3703409 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 3959711 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 4094598 (k.č. 109/1 k.o. Luka Pokupska) i ARKOD ID 40945

RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta“ na parcelama ARKOD ID 3703409 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 3959711 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 4094598 (k.č. 109/1 k.o. Luka Pokupska) i ARKOD ID 4094599 (k.č. 108/1 i 106/3 k.o. Luka Pokupska)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost