RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta“ na parcelama ARKOD ID 3703409 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 3959711 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 4094598 (k.č. 109/1 k.o. Luka Pokupska) i ARKOD ID 40945

RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta“ na parcelama ARKOD ID 3703409 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 3959711 (k.č. 130/2, 136, 137 k.o. Luka Pokupska), ARKOD ID 4094598 (k.č. 109/1 k.o. Luka Pokupska) i ARKOD ID 4094599 (k.č. 108/1 i 106/3 k.o. Luka Pokupska)