RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta" na k.č. broj 1801/1, 1801/2, 1801/3 i 1802 k.o. Malinci (ARKOD ID 3462252)

RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja zemljišta" na k.č. broj 1801/1, 1801/2, 1801/3 i 1802 k.o. Malinci (ARKOD ID 3462252)