RJEŠENJE - Zahvat ,,Promjena načina korištenja zemljišta k.č. broj 976 k.o. Pothum Plaščanski''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Promjena načina korištenja zemljišta k.č. broj 976 k.o. Pothum Plaščanski''