RJEŠENJE - Zahvat "Promjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu kč.br. 885 i 884/2 k.o. Pokupska Luka"

RJEŠENJE - Zahvat "Promjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu kč.br. 885 i 884/2 k.o. Pokupska Luka"