RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja livade u oranicu“ na k.č. br. 1287/2 k.o. Luka Pokupska

RJEŠENJE - Zahvat „Promjena načina korištenja livade u oranicu“ na k.č. br. 1287/2 k.o. Luka Pokupska