Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat ,,Priključak osnovne postaje pokretnih komunikacija na NN mrežu na k.č. broj 2494, 2302/1, 2512/1, 2457, 2465, 2464, 2469, 2468, 2467, 2473, 2489, 2497 k.o. Popovo Selo''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Priključak osnovne postaje pokretnih komunikacija na NN mrežu na k.č. broj 2494, 2302/1, 2512/1, 2457, 2465, 2464, 2469, 2468, 2467, 2473, 2489, 2497 k.o. Popovo Selo''

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost