RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena zemljišta iz pašnjaka u voćnjak radi sadnje drenjina, na k.č. broj 97 k.o. Janja Gora''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Prenamjena zemljišta iz pašnjaka u voćnjak radi sadnje drenjina, na k.č. broj 97 k.o. Janja Gora''