RJEŠENJE - Zahvat "Prenamjena poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu, k.o. Pothum"

RJEŠENJE - Zahvat "Prenamjena poljoprivrednog zemljišta iz livade u oranicu, k.o. Pothum"