RJEŠENJE - Zahvat "Postavljanje signalizacijskih i informativnih ploča na pješačke staze u značajnom krajobrazu Baraćeve špilje, kč.br. 805, 380, 410, 2870,802 k.o. Nova Kršlja"

RJEŠENJE - Zahvat "Postavljanje signalizacijskih i informativnih ploča na pješačke staze u značajnom krajobrazu Baraćeve špilje, kč.br. 805, 380, 410, 2870,802 k.o. Nova Kršlja"