RJEŠENJE - Zahvat "Pomjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u području Natura 2000", na k.č. br. 2563 i 2580 k.o. Donje Mekušje

RJEŠENJE - Zahvat "Pomjena načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u području Natura 2000", na k.č. br. 2563 i 2580 k.o. Donje Mekušje