RJEŠENJE Zahvat "Podizanje ekološkog trajnog nasada trešnje, šljive i jabuke (voćnjaka)na k.č.br.1018/1 i 1017 k.o. Gornje Stative"

RJEŠENJE Zahvat "Podizanje ekološkog trajnog nasada trešnje, šljive i jabuke (voćnjaka)na k.č.br.1018/1 i 1017 k.o. Gornje Stative"