RJEŠENJE - Zahvat "Pješačka staza sa pješačkim mostom preko rijeke Korane (Šetnica Rastoke) izmjene i dopune, na kč.br. 1680/2, 1708 i 1971 k.o. Slunj 1"

RJEŠENJE - Zahvat "Pješačka staza sa pješačkim mostom preko rijeke Korane (Šetnica Rastoke) izmjene i dopune, na kč.br. 1680/2, 1708 i 1971 k.o. Slunj 1"