Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat "Pješačka staza sa pješačkim mostom preko rijeke Korane (Šetnica Rastoke) izmjene i dopune, na kč.br. 1680/2, 1708 i 1971 k.o. Slunj 1"

RJEŠENJE - Zahvat "Pješačka staza sa pješačkim mostom preko rijeke Korane (Šetnica Rastoke) izmjene i dopune, na kč.br. 1680/2, 1708 i 1971 k.o. Slunj 1"

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost