Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat "Konverzija iz travnjaka/livade u oranice k.č. 2018/3, 1855/2, 2017/4, 2024, 1824/3, 1897/4, 1897/5 i 1898/1, k.o. Malinci"

Rješenje - Zahvat "Konverzija iz travnjaka/livade u oranice k.č. 2018/3, 1855/2, 2017/4, 2024, 1824/3, 1897/4, 1897/5 i 1898/1, k.o. Malinci"

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost