Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat ,,Kamp Odmorište na k.č. broj 1388/14 k.o. Mrežnički Novaki, Mrežnički Brig, 47 250 Duga Resaʼʼ

RJEŠENJE - Zahvat ,,Kamp Odmorište na k.č. broj 1388/14 k.o. Mrežnički Novaki, Mrežnički Brig, 47 250 Duga Resaʼʼ

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost