RJEŠENJE Zahvat "Jednostavna nastamba za stoku i ograda pašnjaka, k.č.br.788/3, 788/6, k.o. Cetingrad"

RJEŠENJE Zahvat "Jednostavna nastamba za stoku i ograda pašnjaka, k.č.br.788/3, 788/6, k.o. Cetingrad"