RJEŠENJE - Zahvat „Izmjena okolišno osjetljivih travnjaka u oranice“ na k.č. br. 5700, 5699, 5698, 5697, 5696, k.o. Donje Mekušje

RJEŠENJE - Zahvat „Izmjena okolišno osjetljivih travnjaka u oranice“ na k.č. br. 5700, 5699, 5698, 5697, 5696, k.o. Donje Mekušje