RJEŠENJE - Zahvat "izgradnja zida na kč.br. 224/K i 1406 k.o. Drežnik"

RJEŠENJE - Zahvat "izgradnja zida na kč.br. 224/K i 1406 k.o. Drežnik"