RJEŠENJE - Zahvat ,,Izgradnja nastambe za stoku na k.č. broj 2280 k.o. Cerovnik''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Izgradnja nastambe za stoku na k.č. broj 2280 k.o. Cerovnik''