RJEŠENJE - Zahvat "Gradnja spremišta za čamce za iznajmljivanje, na k.č. br. 509/1 k.o. Gornje Prilišće"

RJEŠENJE - Zahvat "Gradnja spremišta za čamce za iznajmljivanje, na k.č. br. 509/1 k.o. Gornje Prilišće"