RJEŠENJE - Zahvat „Gradnja spremišta u voćnjaku“ na k.č. br. 739 k.o. Ozalj