RJEŠENJE - Zahvat „Gospodarska građevina za ekstenzivan uzgoj crnih svinja „Žir“ na više k.č. u k.o. Kremen u Slunju

RJEŠENJE - Zahvat „Gospodarska građevina za ekstenzivan uzgoj crnih svinja „Žir“ na više k.č. u k.o. Kremen u Slunju