Vijesti     -     Kontakti

RJEŠENJE - Zahvat ,,Dvije zgrade za turistički smještaj na k.č. 1387/7 k.o. Mrežnički Novaki (nastaloj od dijelova l.č. broj 1387/3 i 1388/4 k.o. Mrežnički Novaki)''

RJEŠENJE - Zahvat ,,Dvije zgrade za turistički smještaj na k.č. 1387/7 k.o. Mrežnički Novaki (nastaloj od dijelova l.č. broj 1387/3 i 1388/4 k.o. Mrežnički Novaki)''

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost