Opis djelovanja i Plan rada Radne skupine za izradu Plana razvoja karlovačke županije 2021. - 2027.