ODLUKA o upućivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije na javnu raspravu