ODLUKA o osnivanju Županijskog partnerskog vijeća Karlovačke županije i imenovanju njegovih članova