ODLUKA - o osnivanju radne skupine za izradu Plana razvoja Karlovačke županije 2021. - 2027.