ODLUKA o osnivanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027. i imenovanju njegovih članova i Plan vrednovanja Plana razvoja Karlovačke županije 2021.-2027.