ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Županijeskog partnerskog vijeća Karlovačke županije i imenovanju njegovih članova