Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za zdravstvo

Odbor za zdravstvo

Predsjednik:

ŽELJKO ŠTAJCER

Zamjenica predsjednika:

JADRANKA GOLUBIĆ

Članovi:

MAJA GRBA - BUJEVIĆ

VIŠNJA MIHALIĆ - MIKULJAN

VANJA MARKOVIĆ

EHLIMANA PLANINAC

SREĆKO CURMAN 

DUBRAVKO GOLUBIĆ

DANKO BUTALA

 

Odbor za zdravstvo 

  • prati, analizira i osigurava provedbu propisa iz područja zdravstva,
  • prati ukupnu problematiku zdravstvene djelatnosti na području Županije i usklađuje interese i predlaže mjere za njihov ravnomjerni razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite,
  • utvrđuje prijedloge akata iz područja zdravstva,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine iz područja zdravstva. 

 __________________________________________________

 MANDAT 2017. - 2021.

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 17.7.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 14.9.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 27.11.2017.

POZIV ZA 4. SJENDICU ODBORA - 26.2.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 4.7.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA - 25.9.2018.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 24.10.2018.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 11.12. 2018.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 22.2.2019.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2019.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 5.6.2019.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA - 9.7.2019.

POZIV ZA 14. SJEDNICU ODBORA - 18.9.2019.

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA - 4.11.2019.

POZIV ZA 16. SJEDNICU ODBORA - 17.12.2019.

POZIV ZA 17. SJEDNICU ODBORA - 11.2.2020.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA - 1.9.2020.

 

ZAPISNIK 18. SJEDNICA 

ZAPISNIK 17. SJEDNICA 

ZAPISNIK 16. SJEDNICA 

ZAPISNIK 15. SJEDNICA

ZAPISNIK 14. SJEDNICA 

ZAPISNIK 13. SJEDNICA 

ZAPISNIK 12. SJEDNICA 

ZAPISNIK 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK 7. SJEDNICA  

ZAPISNIK 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost