Vijesti     -     Kontakti

Odbor za zaštitu ljudskih prava - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

1. sjednica Odbora za zaštitu ljudskih prava - 21.11.2022.

Poziv

Materijali (zip)

2. sjednica Odbora za zaštitu ljudskih prava - 23.5.2023.

Poziv

Materijali (zip)


MANDAT 2017. - 2021. 

 

8. sjednica Odbora za zaštitu ljudskih prava - 25.11.2020.

Poziv 

Materijali (zip)

9. sjednica Odbora za zaštitu ljudskih prava - 23. 2. 2021. 

Poziv

Materijali (zip)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost