Vijesti     -     Kontakti

Odbor za turizam - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 1. sjednica Odbora za turizam - 24. 11. 2021. 

Poziv 

Materijali (zip)

2. sjednica Odbora za turizam - 10.2.2022.

3. sjednica Odbora za turizam - 23.11.2022.

Poziv

Materijali (zip)

4. sjednica Odbora za turizam - 28.3.2023.

Poziv

Materijali (zip)

5. sjednica Odbora za turizam - 23.5.2023.

Poziv

Materijali (zip)


 

 

 

MANDAT 2017. - 2021. 

 

13. sjednica - 23.11.2020.

Poziv
Materijali (zip)

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost