Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za turizam

Odbor za turizam

Predsjednik:

MILAN HODAK

Zamjenik predsjednika: 

DEJAN GORŠĆAK

Članovi:

TOMISLAV LIPOŠĆAK

SNJEŽANA KOVAČ 

DANICA CONJAR 

VIKTORIJA BANIĆ

BISERKA VRANIĆ 

 


 Odbor za turizam

  • prati stanje i probleme razvoja turizma i turističke djelatnosti u Županiji,
  • utvrđuje prijedloge akata u području turizma iz samoupravnog djelokruga Županije,
  • daje mišljenje i prijedloge u svezi sa strategijom promicanja turizma Županije i poduzetništvom u turizmu,
  • usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak turističke djelatnosti u Županiji,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovih izmjena i dopuna te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine u području turizma.

_______________________________________

 MANDAT 2017. - 2021.

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 15.9.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 28.11.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 3.7.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 25.9.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 12.12.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA - 25.2.2019.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 12.4.2019.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 9.7.2019.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 17.9.2019.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 5.11.2019.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 2.9.2020.

 

ZAPISNIK 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK 10. SJEDNICA

ZAPISNIK 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost