Vijesti     -     Kontakti

Odbor za Statut i Poslovnik - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 

1. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik  - 21.09.2021.

Poziv

Materijali (zip)

2. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 14. 12. 2021.

Poziv

Materijali (zip)

3. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 10.3.2022.

Poziv

Materijali (zip)

4. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 12.4.2022.

Poziv

Materijali (zip)

5. sjednica Odbora za Statu i Poslovnik - 23.6.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

6. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 22.9.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

7. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 21.11.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

8. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 14.12.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

9. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 27.2.2023. 

Poziv

Materijali (zip)

10. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 28.3.2023.

Poziv

Materijali (zip)

11. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 25.5.2023.

Poziv

Materijali (zip)

12. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 29.6.2023.

Poziv

Materijali (zip)

13. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 6.7.2023.

Poziv 

Materijali (zip)

14. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 4.10.2023.

Poziv 

Materijali (zip)

15. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik  - 28.11.2023.

Poziv

Materijali (zip)

 

 


 

 

 

 

 

MANDAT 2017. - 2021. 

25. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik  - 25.11.2020.

Poziv

Materijali (zip)

 

26. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 14. 12.2020.

Poziv

Materijali (zip)

 

27. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 23. 2. 2021.

Poziv 

Materijali (zip)

28. sjednica Odbora za Statut i Poslovnik - 23. 3. 2021. 

Poziv 

Materijali (zip)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost