Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za socijalnu politiku

Odbor za socijalnu politiku

Predsjednica:

JADRANKA GOLUBIĆ

Zamjenik predsjednice:

ŽELJKO ŠTAJCER

Članovi:

NATAŠA HORVAT

MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC

KATARINA SRAKOČIĆ 

EHLIMANA PLANINAC 

MATEJA ŠPEHAR 


 Odbor za socijalnu politiku

  • prati, analizira i osigurava provedbu propisa iz područja socijalne skrbi,
  • prati ukupnu problematiku socijalne skrbi na području Županije i usklađuje interese i predlaže mjere za njihov ravnomjerni razvoj i unapređenje socijalne skrbi,
  • utvrđuje prijedloge akata iz područja socijalne skrbi,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine iz područja socijalne skrbi. 

______________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA 27.11.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA - 23.2.2018.

POZIV - 3. SJEDNICA - 10.4.2018.

POZIV - 4. SJEDNICA - 24.10.2018.

POZIV - 5. SJEDNICA - 11.12.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA - 22.2.2019.

POZIV - 7. SJEDNICA - 12.4.2019.

POZIV - 8. SJEDNICA - 17.9.2019.

POZIV - 9. SJEDNICA - 5.11.2019.

POZIV - 10. SJEDNICA - 11.2.2020.

 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 1. SJEDNICA 

_______________________________________

MANDAT 2013. - 2017.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 14. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE ODBORA

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost