Vijesti     -     Kontakti

Odbor za Proračun i financije - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 

1. sjednica Odbora za Proračun i financije - 20.09.2021.

Poziv

Materijali (zip)

2. sjednica Odbora za Proračun i financije - 23. 11. 2021.

Poziv 

Materijali (zip)

3. sjednica Odbora za Proračun i financije - 14. 12. 2021. 

Poziv

Materijali (zip)

4. sjednica Odbora za Proračun  i financije  - 8.3.2022.

Poziv

Materijali 

5. sjednica Odbora za Proračun i financije - 11. 4. 2022.

Poziv

Materijali 

6. sjednica Odbora za Proračun i financije - 25.5.2022. 

Poziv

Materijali (zip)

7. sjednica Odbora za Proračun i financije - 23.6.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

8. sjednica Odbora za Proračun i financije  -  20.9.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

9. sjednica Odbora za Proračun i financije - 22.11.2022.

Poziv

Materijali (zip)

10. sjednica Odbora za Proračun i financije - 15.12.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

11. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24.2.2023.

Poziv

Materijali (zip)

12. sjednica Odbora za Proračun i financije - 29.3.2023.

Poziv

Materijali (zip)

13. sjednica Odbora za Proračun i financije  - 25.5.2023.

Poziv

Materijali (zip)

 

 

 


MANDAT 2017. - 2021. 

 

21. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24.11.2020.

Poziv

Materijali (zip)

22. sjednica Odbora za Proračun i financije - 15. 12. 2020.

Poziv

Materijali (zip)

23. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24. 2. 2021. 

Poziv 

Materijali (zip)

24. sjednica Odbora za Proračun i financije - 24. 3. 2021

Poziv

Materijali (zip)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost