Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za proračun i financije

Odbor za Proračun i financije

Predsjednik:

mr.sc. VLADO JELKOVAC

Zamjenica predsjednika:

IVANA PRPIĆ 

Članovi:

STJEPAN MREŽAR

ALEN ČUJKO

IVAN VUKOVIĆ

DUBRAVKO GOLUBIĆ

MARIJAN KLARIĆ


 Odbor za Proračun i financije

  • raspravlja prijedlog Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna te prati i nadzire njihovu provedbu,
  • razmatra izvješće o izvršavanju Proračuna Županije i daje svoje mišljenje i preporuke Županijskoj skupštini te županu,
  • utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada, a koje se odnose na financiranje Županije i njenih potreba,
  • razmatra i prati sustav financiranja Županije,
  • obavlja druge poslove iz svog samoupravnog djelokruga. 

________________________________________

 MANDAT 2021. - 2025.

POZIV  - 1. sjednicu Odbora - 20.9.2021.

 materijali za 1. sjednicu Odbora (zip)

 


MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA ODBORA - 6.7.2017

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 17.7.2017.

POZIV - 3. SJEDNICA ODBORA - 15.9.2017.

POZIV - 4. SJEDNICA ODBORA - 28.11.2017.

POZIV - 5. SJEDNICA ODBORA - 26.2.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA ODBORA - 11.4.2018.

POZIV - 7. SJEDNICA ODBORA - 15.5.2018.

POZIV - 8. SJEDNICA ODBORA - 4.7.2018.

POZIV - 9. SJEDNICA ODBORA - 25.9.2018.

POZIV - 10. SJEDNICA ODBORA - 23.10.2018.

POZIV - 11. SJEDNIAU ODBORA - 11.12.2018.

POZIV - 12. SJEDNICA ODBORA - 22.2.2019.

POZIV - 13. SJEDNICA ODBORA - 11.4.2019.

POZIV - 14. SJEDNICA ODBORA - 8.7.2019.

POZIV - 15. SJEDNICA ODBORA - 18.9.2019.

POZIV - 16. SJEDNICA ODBORA - 5.11.2019.

POZIV - 17. SJEDNICA ODBORA - 18.12.2019.

POZIV - 18. SJEDNICA ODBORA - 12.2.2020.

POZIV - 19. SJEDNICA ODBORA - 1.9.2020.

POZIV - 20. SJEDNICA ODBORA - 22.9.2020. 

 

ZAPISNIK 20. SJEDNICA 

ZAPISNIK 19. SJEDNICA 

ZAPISNIK 18. SJEDNICA 

ZAPISNIK 17. SJEDNICA 

ZAPISNIK 16. SJEDNICA 

ZAPISNIK 15. SJEDNICA 

ZAPISNIK 14. SJEDNICA 

ZAPISNIK 13. SJEDNICA 

ZAPISNIK 12. SJEDNICA 

ZAPISNIK 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost