Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za poljodjelstvo i šumarstvo

Odbor za poljodjelstvo i šumarstvo

Predsjednik:

TOMISLAV LIPOŠĆAK 

Zamjenik predsjednika:

DAMIR ŠKRTIĆ

Članovi:

JOSIP LJEVAR

MARKO KASIPOVIĆ

MLADEN MATIĆ

ZDENKO MOČNIK 

ALEN ŽANIĆ

NEVENKA SUDAC VINSKI 

IVA KUČINIĆ RADOŠEVIĆ 

 


 Odbor za poljodjelstvo i šumarstvo

  • prati stanje i probleme u svezi s razvitkom poljoprivrede, šumarstva, slatkovodnog ribarstva, veterinarstva, sela i obiteljskih gospodarstava na području Županije,
  • daje mišljenja i prijedloge u svezi sa strategijom razvoja ovih područja,
  • utvrđuje prijedloge akata iz ovih područja iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine,
  • usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak ovih djelatnosti na području Županije,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine koji se odnose na ova područja. 

_________________________________________________

MANDAT 2021. - 2025. 

Poziv za 1. sjednicu Odbora - 22.9.2021.

materijali za 1. sjednicu Odbora (zip)

 


MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA ODBORA - 14.9.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 27.11.2017.

POZIV - 3. SJEDNICA ODBORA - 26.2.2018.

POZIV - 4. SJEDNICA ODBORA - 11.4.2018.

POZIV - 5. SJEDNICA ODBORA - 3.7.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA ODBORA - 11.12.2018.

POZIV - 7. SJEDNICA ODBORA - 26.2.2019.

POZIV - 8. SJEDNICA ODBORA - 11.4.2019.

POZIV - 9. SJEDNICA ODBORA - 5.6.2019.

POZIV - 10. SJEDNICA ODBORA - 19.9.2019.

POZIV - 11. SJEDNICA ODBORA - 5.11.2019.

POZIV - 12. SJEDNICA ODBORA - 2.9.2020.

 

ZAPISNIK - 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 2. SJEDNICA

ZAPISNIK - 1. SJEDNICA 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost