Vijesti     -     Kontakti

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i informiranje - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 

1. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 21.09.2021.

Poziv

Materijali (zip)

2. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 23. 11. 2021.

Poziv 

Materijali (zip)

3. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 14. 12. 2021.

Poziv

Materijali (zip)

4. sjednica Odbor za obrazovanje, kulturusjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 22.11.2022., sport i informiranje - 10.3.2022.

Poziv

Materijali (zip)

5. sjednica Odbor za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 11.4.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

6. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 21.9.2022.

Poziv

Materijali (zip)

7. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 22.11.2022.

Poziv 

Materijali (zip)

8. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 14.12.2022.

Poziv

Materijali (zip)

9. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 24.2.2023.

Poziv

Materijali (zip)

10. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje- 29.3.2023.

Poziv

Materijali (zip)

11. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 22.5.2023.

Poziv

Materijali (zip)

12. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 4.10.2023.

Poziv

Materijali (zip)

13. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 27.11.2023.

Poziv

Materijali (zip)

14. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 19.12.2023.

Poziv

Materijali (zip)

15. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 5.3.2024.

Poziv

Materijali (zip)

16. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 16.4.2024.

Poziv

Materijali (zip)

17. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje - 18.6.2024.

Poziv

Materijali (zip)

 

 


 

 

 

 

MANDAT 2017. - 2021. 

 

21. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje

Poziv

Materijali (zip)

22. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje

Poziv

Materijali (zip)

23. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje 

Poziv

Materijali (zip)

24. sjednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje 

Poziv 

Materijali (zip)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost