Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Skupština / Stalna radna tijela

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i informiranje

Odbor za obrazovanje, kulturu, šport i informiranje

Predsjednica:

HRVOJKA BOŽIĆ

Zamjenica predsjednice:

ZORAN VUČINIĆ 

Članovi:

ZRINKA SAMARDŽIĆ

IVAN ŠTEDUL

IVANA SALOPEK ŠUMONJA 

GORAN ILIĆ 

VLATKA IVKA ŽUNAC 


 Odbor za obrazovanje, kulturu,sport i informiranje

  • prati i rzmatra stanje i provedbu propisa u području obrazovanja, kulture, sporta i informiranja na području Županije,
  • predlaže mjere za unapređenje stanja u ovim područjima kao i prijedloge akata iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine,
  • raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,
  • obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine.

_____________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

POZIV - 1. SJEDNICA ODBORA - 17.7.2017.

POZIV - 2. SJEDNICA ODBORA - 14.9.2017.

POZIV - 3. SJEDNICA ODBORA - 27.11.2017.

POZIV - 4. SJEDNICA ODBORA  - 23.2.2018.

POZIV - 5. SJEDNICA ODBORA - 10.4.2018.

POZIV - 6. SJEDNICA ODBORA - 15.5.2018.

POZIV - 7. SJEDNICA ODBORA - 4.7.2018.

POZIV - 8. SJEDNICA ODBORA - 25.9.2018.

POZIV - 9. SJEDNICA ODBORA - 24.10.2018.

POZIV - 10. SJEDNICA ODBORA - 12.12.2018.

POZIV - 11. SJEDNICA ODBORA - 25.2.2019.

POZIV - 12. SJEDNICA ODBORA - 12.4.2019.

POZIV - 13. SJEDNICA ODBORA - 4.6.2019.

POZIV - 14. SJENDICA ODBORA - 8.7.2019.

POZIV - 15. SJEDNICA ODBORA - 18.9.2019.

POZIV - 16. SJEDNICA ODBORA - 6.11.2019.

POZIV - 17. SJEDNICA ODBORA - 18.12.2019.

POZIV - 18. SJEDNICA ODBORA - 11.2.2020.

POZIV - 19. SJEDNICA ODBORA - 1.9.2020.

POZIV - 20. SJEDNICA ODBORA - 22.9.2020.

 

ZAPISNIK - 19. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 18. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 17. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 16. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 15. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 14. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 13. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 12. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 11. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 10. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 9. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 8. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 7. SJEDNICA 

ZAPISNIK - 6. SJEDNICA 

ZAPISNIK 5. SJEDNICA 

ZAPISNIK 4. SJEDNICA 

ZAPISNIK 3. SJEDNICA 

ZAPISNIK 2. SJEDNICA 

ZAPISNIK 1. SJEDNICA 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost