Vijesti     -     Kontakti

Odbor za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - materijali

MANDAT 2021. - 2025. 

 

1. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - 21.09.2021.

Poziv

Materijali (zip)

 2. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu  - 24. 11. 2021.

Poziv 

Materijali (zip)

3. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - 22.11.2022.

Poziv

Materijali (zip)

4. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - 24.5.2023. 

Poziv

Materijali (zip)

 

 


MANDAT 2017. - 2021. 

 

 

6. sjednica Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu - 25.11.2020.

Poziv

Materijali (zip)

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost